lunes, 14 de enero de 2013

Voluntaria Europea colabora con Amigos da Terra

Amigos da Terra acolle a unha nova voluntaria europea chegada dende Francia, Florence Dovillez, que acaba de iniciar o seu voluntariado esta semana e permanecerá en Ourense durante os próximos oito meses.
Florence Dovillez, súmanse aos distintos proxectos e campañas de información e educación ambiental que se desenvolven nos nosos centros, colaborando principalmente no Centro de Educación Ambiental " As Corceirzas".


miércoles, 2 de enero de 2013

EVS in an environmental project in Galicia-Spain 2013
Dear volunteers/ organizations
 
For our *Environmental Education and Nature Centre * EVS project, 
we have free places to start in September 2013 for a period of 10 months.  

 
The project will be similar to 2009-Es-91 that we are updating.

 
If you are interested you can fill the application form documents in the 
attachment: VolunteerData and information of your sending organization.
 
Also send CV and a motivation letter to: sve@amigosdaterra.net
 
 

We are receiving applications for this time to next deadline 
(1st of Febraury). 
We´ll study all the aplications and we take a decision about the selection 
of volunteers on 25 th of January.


Best regards

Angel Dorrío
Amigos da Terra
_____________________________________________
Rúa da Concordia, 20 - 2º esquerda · 32003 Ourense
tel (+34) 988 37 43 18
fax (+34) 988 51 10 20
sve@amigosdaterra.net
_____________________________________________
Amigos da Terra/Amigos de la Tierra/Friends of the Earth
http://amigosdaterra.net http://tierra.org http://foei.org